پزشکان مرکز

انتخاب پزشک

با متخصصان گروه پزشکی مغز، اعصاب و روان "پ" آشنا شوید.

دکتر پرنیان خسروی منش

دکتر پرنیان خسروی منش

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

متخصص اعصاب و روان
دکتر پریسا رضایی

دکتر پریسا رضایی

نورولوژیست (متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات)

متخصص

به پزشک نیاز دارید؟

بهترین خدمات را از ما بخواهید